Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 41 έως 60 από τις 83 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 18871/26-2-2019. Το επιστημονικό πεδίο της Αιματολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση νοσημάτων του αίματος και του λεμφικού ιστού, όπως διαταραχές του αριθμού των ερυθρών, λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων, αλλά και νεοπλασμάτων του αίματος (λευχαιμίες, μυελοϋπερπλαστικά και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα). Επιπλέον, περιλαμβάνει τις διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού.
Discipline: Αιματολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Τομέας: Κατασκευαστικός) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής
Discipline: "Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής"
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-18
Submission End Date: 2019-06-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Νευρολογία-Νευροφυσιολογία
Discipline: Νευρολογία-Νευροφυσιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-31
Submission End Date: 2019-07-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Ουρολογία
Discipline: Ουρολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-30
Submission End Date: 2019-07-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 19266/13-3-2019. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης πραγματεύεται τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την αθλητική προπόνηση της χειροσφαίρισης, με στόχο τη βελτίωση και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρα- κτική κατάρτιση στην χειροσφαίριση σε αθλητές-τριες διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Το θεωρητικό υπόβα- θρο και οι πρακτικές εφαρμογές στην προπονητική της χειροσφαίρισης διερευνάται μέσα από την αθλητική προετοιμασία που σχετίζεται με την τεχνική κατάρτιση (βασική ατομική τεχνική), την τακτική σκέψη (ατομική ομαδική τακτική) που αφορά τα συστήματα παιχνιδιού, τη γενική στρατηγική και την καθοδήγηση ομάδας, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προπόνησης και του αγώνα, τη γνώση των κανόνων του παιγνιδιού και τις φυσιολογικές παραμέτρους που αφορούν στη φυσική κατάσταση. Ερευνητικά προσεγγίζεται από τα επιστη- μονικά πεδία όλων των βιολογικών και θεωρητικών επιστημών. Επιπλέον προσεγγίζονται ειδικά θέματα που αφορούν την χειροσφαίριση και την εξέλιξη της σε διεθνές επίπεδο.
Discipline: Προπονητική Χειροσφαίρισης
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-29
Submission End Date: 2019-07-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π),βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 18472/28-2-2019. Η «Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία» επικεντρώνεται στη θεωρητική και φιλοσοφική μελέτη των πολιτικών θεσμών, εννοιών και αξιών. Εξετάζει τις κανονιστικές, κριτικές και αξιολογικές θεωρήσεις των πολιτικών δομών και διερευνά επίσης, την εννοιολογική θεμελίωση της πολιτι- κής έρευνας. Χαρτογραφεί τις διακριτές παραδόσεις του πολιτικού στοχασμού στα εν λόγω πεδία, εστιάζοντας χρονικά στις σύγχρονες τάσεις που παρουσιάζονται στον γνωστικό της κλάδο.
Discipline: Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-15
Submission End Date: 2019-07-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 18061/26-2-2019. Η γερμανική λογοτεχνία αποτελεί αντικείμενο της γερμανικής γραμματολογίας - ως εκ τούτου απαιτείται πολύ καλή γνώση της γερμανόφωνης γραμματειακής παραγωγής, που να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εποχών, ρευμάτων και συγγραφέων καθώς και τις εκάστοτε κοι- νωνικοϊστορικές παραμέτρους που καθορίζουν τη δημιουργία και την πρόσληψη της. Το δε ευρύτερο επιστημο- νικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου της συγκριτικής γραμματολογίας (μαζί με τη γενική γραμματολογία, την οποία σε μεγάλο βαθμό προϋποθέτει) συνίσταται στη μελέτη της λογοτεχνίας στα διεθνή και διεπιστημονικά της συμφραζόμενα. Ειδικότερα μελετά την πρόσληψη και τους συσχετισμούς συγγραφέων και κινημάτων πέρα από τα όρια των εθνικών λογοτεχνιών, εντάσσει τη λογοτεχνική παραγωγή στο πλαίσιο της ιστορίας των ιδεών και της θεωρίας της λογοτεχνίας, επικεντρώνεται σε μορφές διακειμενικότητας και την σχέση μεταξύ των τεχνών (λογοτεχνία και εικαστικές τέχνες, λογοτεχνία και κινηματογράφος, λογοτεχνία και μουσική) και των επι- στημών (π.χ. λογοτεχνία και ιστοριογραφία, λογοτεχνία και κοινωνιολογία, λογοτεχνία και ιατρική). Καθώς το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στις ελληνογερμανικές γραμματειακές σχέσεις θεωρείται απαραίτητη η άριστη γνώση, πέραν της γερμανικής, και της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.
Discipline: Γερμανική Λογοτεχνία-Συγκριτική Γραμματολογία με ειδικό πεδίο στις ελληνογερμανικές γραμματειακές σχέσεις
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-29
Submission End Date: 2019-07-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-31
Submission End Date: 2019-07-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 14168/31-1-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική» καλύπτει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μελέτη των πηγών και των λειτουργικών κειμένων, καθώς επίσης και των υμνολογικών και αγιολογικών πηγών, αλλά και των άλλων λειτουργικών τεχνών, όπως αγιογραφία, ψηφιδογραφία, ναοδομική αισθητική, τέχνη αμφίων και σκευών και μελετά την εξέλιξή τους και τη θέση τους ως τεχνών, που διακονούν τη θεία λατρεία. Επίσης γίνεται εκτενής λόγος και μελέτη της ιστορίας του χριστιανικού κηρύγματος, εξετάζει επίσης τα θέματα και τις πηγές του, την έννοια, τον σκοπό και τη διακονία του λόγου, τα είδη και τις μορφές του κηρύγματος, την αισθητική προσέγγιση της εκκλησιαστικής διδαχής και, μέσα από πρακτικές ασκήσεις στον ναό, επιχειρείται η θεωρία και η σπουδή της αισθητικής των λειτουργικών τεχνών και της τέχνης του λόγου.
Discipline: Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη από εξέλιξη
Discipline: Φυτοπαθολογία-Φυτοπαθολογική Μυκητολογία
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-22
Submission End Date: 2019-07-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Description: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ, ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ.
Discipline: ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Institution: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 18174/26-2-2019. Η επιστήμη της Οικολογίας μελετά τη χωρική διανομή των πληθυσμών, τις μεταβολές τους στο χώρο και στο χρόνο και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις αποσκοπώντας στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. Η Βιολογία Διατήρησης έχει αναπτυχθεί ως απόκριση στην ανάγκη διατήρησης των ειδών και των οικοσυστημάτων, δεδομένων των πιέσεων, κυρίως ανθρωπογενούς προέλευσης, που αντιμετωπίζουν. Αποσκοπεί στο να κατανοήσει τα πρότυπα της βιοποικιλότητας και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν, όπως είναι οι αλλαγές της δομής του τοπίου και η κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αξιολογεί διαχειριστικές προσεγγίσεις και εργαλεία, όπως αυτά που αφορούν δίκτυα προστατευόμενων περιοχών. Για το σκοπό αυτό σημαντικό ρόλο έχουν η ανάπτυξη και εφαρμογή μαθηματικών και στατιστικών μοντέλων.
Discipline: Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων», του Τμήματος Κτηνιατρικής (Αρ. Προκ. 5398/19/ΓΠ/05-03-2019)
Discipline: Φυσιολογία των Ζώων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων», του Τμήματος Κτηνιατρικής (Αρ. Προκ. 5389/19/ΓΠ/05-03-2019)
Discipline: Φυσιολογία των Ζώων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης. Φ.Ε.Κ. 826/21-05-2019 τ.Γ', αριθμός προκήρυξης 13002
Discipline: Αξιοπιστία Δομικών Έργων και Υποδομών από Χάλυβα
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-28
Submission End Date: 2019-07-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: "Περιοδοντολογία"
Discipline: "Περιοδοντολογία"
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 15813/31-1-2019. Η Οστεοαρχαιολογία αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικότητα της αρχαιολογίας που αφορά στον εντοπισμό, ανάλυση και ερμηνεία των οστών ανθρώπων ή/και ζώων από αρχαιολογικά σύνολα με στόχο την ανασύνθεση της διατροφής, της υγείας, του φυσικού περιβάλλοντος, της κοινωνικής οργάνωσης και των τελετουργικών δραστηριοτήτων κατά το παρελθόν.
Discipline: Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Οστεοαρχαιολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή

Pages