Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 218 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: "Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα"
Discipline: "Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα"
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-19
Submission End Date: 2019-04-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Τομέας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο: «ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». Η συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: «Σύνθεση, χαρακτηρισμός υλικών με βάση τον άνθρακα για ανάπτυξη εκτυπωτικών μελανιών με ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες καθώς και σύνθεση, χαρακτηρισμός υλικών για καταλυτικές, φωτοκαταλυτικές και προσροφητικές διεργασίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος».
Discipline: «ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Department: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-01
Submission End Date: 2019-04-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 6824/23-11-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Γαστρεντερολογίας αφορά την αιτιοπαθογενετική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των νοσημάτων της πεπτικής οδού, ήπατος - χοληφόρων και παγκρέατος.
Discipline: Γαστρεντερολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-08
Submission End Date: 2019-04-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 975/3-10-2018. Η Γλωσσολογία ως επιστήμη εντάσσεται στις ανθρωπιστικές σπουδές και έχει ως αντικείμενο την επιστημονική μελέτη της γλώσσας, την οποία εξετάζει ως εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης αποτελεί ένα ευρύ και ταυτόχρονα διακριτό ερευνητικό πεδίο που μελετά ζητήματα που αφορούν στη φύση και χρήση της ισπανικής γλώσσας. Υπό αυτό το διττό συνδυαστικό πρίσμα θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, αποσκοπεί στη γεφύρωση της γλωσσολογικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη, στην εις βάθος ανάλυση παραμέτρων/γλωσσικών φαινομένων της ισπανικής και στην παροχή συμπερασμάτων σε εφαρμοσμένους κλάδους της γλωσσολογίας όπως η διδασκαλία και εκμάθηση ξένης γλώσσας, η μετάφραση, κτλ. Αναλυτικότερα, επικεντρώνεται σε εκφάνσεις της επιστήμης της γλωσσολογίας που αφορούν θεωρητικές πτυχές τυπολογικής περιγραφής της ισπανικής γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, σύ- νταξη, σημασιολογία, κτλ), αντιπαραθετικής ανάλυσης ισπανικής με άλλες γλώσσες, ιδιαίτερα την ελληνική, αλλά και πρακτικές/παιδαγωγικές προεκτάσεις γλωσσικής χρήσης και αλληλεπίδρασης που έχουν εφαρμογή στη διδασκαλία της ισπανικής ως ξένη γλώσσα (ανάλυση λαθών, σχεδιασμός και κατάρτιση μαθησιακού υλικού, βελτιστοποίηση της διδακτικής πράξης, επιμόρφωση καθηγητών, εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις ανά- λογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας, γλωσσική αξιολόγηση, κ.τ.λ.)
Discipline: Ισπανική γλωσσολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-29
Submission End Date: 2019-03-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Σχεδίαση Κεραιών στην περιοχή των Ραδιοκυμάτων και των Μικροκυμάτων, Τηλεπικοινωνιακή Ζεύξη μεταξύ Κεραιών, Ασύρματη Μετάδοση Ενέργειας στις Μικροκυματικές Συχνότητες, Εφαρμογές Μικροκυματων στην Ιατρική, Εμφυτεύσιμες στο σώμα Κεραίες, Νέα Υλικά στις Μικροκυματικές συχνότητες, Δοσιμετρία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων στους βιολογικούς ιστούς.
Discipline: Μικροκυματικές Επικοινωνίες
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-12
Submission End Date: 2019-04-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 6297/23-11-2018. Το γνωστικό αντικείμενο Οφθαλμολογία καλύπτει όλο το εύρος της Οφθαλμολογίας, αφορά όλες τις παθήσεις του οφθαλμού και των εξαρτημάτων αυτού, τη γνώση της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των παθήσεων του οφθαλμού. Η χειρουργική εξαρτημάτων βολβού έχει ιδιαίτερη έμφαση στη χειρουργική και παθολογία των βλεφάρων, της επιφάνειας του οφθαλμού, της δακρυϊκής συσκευής, των εξωφθάλμιων μυών και του οφθαλμικού κόγχου.
Discipline: Οφθαλμολογία - Χειρουργική εξαρτημάτων βολβού
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-15
Submission End Date: 2019-04-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική».
Discipline: Παιδαγωγική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-11
Submission End Date: 2019-03-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Συντήρηση Ιχθυηρών»
Discipline: Υγιεινή και Συντήρηση Ιχθυηρών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-22
Submission End Date: 2019-04-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
Discipline: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-30
Submission End Date: 2019-03-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης, ΦΕΚ 114/7.2.2019 τ.Γ’ , Αριθμ.Προκήρυξης 58357/19.10.2018
Discipline: Μηχανική Μάθηση
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-20
Submission End Date: 2019-04-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της Σχολικής Γνώσης προσδιορίζεται από: α) τη συστηματική ανάλυση, κριτική θεώρηση και ερευνητική αξιοποίηση των θεωρητικών σχημάτων, που έχουν αναπτυχθεί στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με στόχο τη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία της εκπαιδευτικής πραγματικότητας με την χρήση κοινωνιολογικών ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, που επηρεάζονται από την δράση του μάκρο, μέσο ή μίκρο επιπέδου, οι οποίες αναπτύσσονται και υλοποιούνται στις σχολικές τάξεις. Μάλιστα κατά την κοινωνιολογική ανάλυση και ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων αξιοποιούνται η ιστορική, η συγκριτική και η ανθρωπολογική θεώρηση. Επίσης, για την κοινωνιολογική προσέγγιση του εκπαιδευτικού πλαισίου αξιοποιούνται τα θεωρητικά εννοιολογικά εργαλεία των Basil Bernstein και Pierre Bourdieu, αναφορικά με τη διερεύνηση της επίδρασης των πολιτισμικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των εκπαιδευομένων στη σχολική τους πορεία, γεγονός που συνδέεται με την κοινωνική και πολιτισμική παραγωγή και αναπαραγωγή με τη συμβολή του εκπαιδευτικού θεσμού. Και β) το γνωστικό αντικείμενο σχετίζεται με την αξιοποίηση του θεωρητικού σχήματος του Basil Bernstein για την ερευνητική προσέγγιση και ανάλυση τόσο του κοινωνικού χαρακτήρα της επιλογής και της οργάνωσης της σχολικής γνώσης, που εντοπίζεται στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων, όσο και της διαμόρφωσης των διαφόρων μορφών παιδαγωγικών πρακτικών που επιλέγονται για τη διδακτική διαχείριση της σχολικής γνώσης στο πεδίο των σχολείων από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Στην περίπτωση αυτή σημαντική είναι είτε η αυτόνομη είτε η συνδυαστική ερευνητική κοινωνιολογική προσέγγιση των «περιεχομένων» της σχολικής γνώσης (Μαθηματικά, Γλώσσα, Εικαστικά κλπ.), που διαμορφώνονται μέσα από μια διαδικασία αναπλαισίωσης και συνθέτουν τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης. Η ερευνητική προσέγγιση της σχολικής γνώσης συνδέεται και συσχετίζεται με την κοινωνιολογική ερμηνεία των επιλογών των παιδαγωγικών πρακτικών, που προκρίνονται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα ως πιο κατάλληλες, αλλά και των τρόπων που αυτές εφαρμόζονται στο μικροεπίπεδο των σχολείων και των νηπιαγωγείων για τη διδασκαλία των διαφόρων «περιεχομένων» της σχολικής γνώσης.
Discipline: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και της Σχολικής Γνώσης
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-13
Submission End Date: 2019-04-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Καρδιολογία
Discipline: Καρδιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-08
Submission End Date: 2019-04-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον επιστημονικό κλάδο της Χρηματοοικονομικής της Οικονομικής Επιστήμης και περιλαμβάνει τις γνωστικές περιοχές της Εταιρικής Χρηματοοικονομικής, των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων και τις εφαρμογές τους στη Διαχείριση Κινδύνου, της Χρηματοοικονομικής του Περιβάλλοντος και της μακρο-Χρηματοοικονομικής
Discipline: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Department: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-29
Submission End Date: 2019-03-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Θρησκείας»
Discipline: Κοινωνιολογία της Θρησκείας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-12
Submission End Date: 2019-04-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Τομέας: Κατασκευαστικός) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 4798/12-11-2018. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης προσεγγίζει το άθλημα της Πετοσφαίρισης όπως εφαρμόζεται στις συνθήκες του αθλήματος στη σάλα καθώς και στις ειδικές συνθήκες της Πετοσφαίρισης Παραλίας σε άμμο. Εμπεριέχει όλα τα θέματα που αφορούν στη κίνηση του σώματος του αθλουμένου (αθλητή ή αθλουμένου ελεύθερου χρόνου) σε ομαδικά αθλήματα, καθώς επίσης θέματα στρατηγικής και τακτικής παιχνιδιών και αλληλοεπίδραση του ατόμου και της ομάδας. Ειδικότερα ασχολείται με τη θεωρία, την πρακτική, τη μεθοδική, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της προ- πόνησης και του αγώνα, την εκμάθηση της βασικής ατομικής τεχνικής και ατομικής – ομαδικής τακτικής, την εκμάθηση προπόνηση σε ειδικές συνθήκες όπως είναι η άμμος, με στόχο οι φοιτητές – φοιτήτριες να αποκτήσουν τις γνώσεις για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της Πετοσφαίρισης και Πετοσφαίριση Πα- ραλίας ως μέσο Φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και ως αθλήματα που διδάσκονται σε συλλόγους τόσο σε τμήματα υποδομής όσο και σε τμήματα ενηλίκων.
Discipline: Κινησιολογία της Πετοσφαίρισης με έμφαση στην Πετοσφαίριση Παραλίας
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-15
Submission End Date: 2019-04-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ–ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-02-05
Submission End Date: 2019-04-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ»
Description: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ» του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. της ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Discipline: ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-24
Submission End Date: 2019-02-22
Status: Ανοιχτή

Pages