Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 21 έως 40 από τις 83 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή»
Discipline: Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-16
Submission End Date: 2019-07-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 14416/31-1-2019.Το γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική», ασχολείται με όλο το φάσμα της Πλαστικής Χειρουργικής και ιδιαίτερα με την αποκατάσταση ελλειμμάτων μαλακών μορίων, την επανορθωτική Χειρουργική κάτω άκρου, τις χειρουργικές παθήσεις και αποκατάσταση μαστού, την χειρουργική χειρός, την χειρουργική ογκολογία του δέρματος και των μαλακών μορίων, τις συγγενείς δυσπλασίες και τη Μικροχειρουργική.
Discipline: Πλαστική Χειρουργική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Πτηνών»
Discipline: Παθολογία Πτηνών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χημική Ωκεανογραφία»
Discipline: Χημική Ωκεανογραφία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-16
Submission End Date: 2019-07-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 18887/26-2-2019. Το επιστημονικό πεδίο της Γαστρεντερολογίας, αφορά την αιτιοπαθογενετική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των νοσημάτων της πεπτικής οδού, ήπατος - χοληφόρων και παγκρέατος.
Discipline: Γαστρεντερολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 15812/31-1-2019. Η διδασκαλία και η έρευνα της Ρωμαϊκής εποχής αναφέρεται στην αρχαιολογία και την τέχνη ενός ευρύτερου γεωγραφικού χώρου που εκτείνεται στα όρια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και μιας ευρύτερης χρονικής περιόδου από τον 2ο αι. π.Χ. έως το τέλος του 3ου αι. μ.Χ. Ως εκ τούτου προϋποθέτει γνώσεις ενός πολιτισμού διαφορετικού από τον ελληνικό. Η μελέτη της Ρωμαϊκής εποχής ως μιας μεγάλης και σημαντικής περιόδου με διακριτά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτά της Κλασικής εποχής αποτελεί καθιερωμένο γνωστικό αντικείμενο.
Discipline: Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στη Ρωμαϊκή εποχή
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-15
Submission End Date: 2019-07-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής (Εξέλιξη)
Description: Προκήρυξη μίας (1) θέσης της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας, νυν Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Το γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ανακάλυψης Γνώσης και Τεχνολογίας Λογισμικού» αφορά αφενός συστήματα ανακάλυψης γνώσης με μεθόδους εξόρυξης γνώσης ή δεδομένων, αφετέρου δε τεχνολογίας λογισμικού σε θέματα που άπτονται της συντήρησης και της αξιολόγησης ποιότητας λογισμικού με έμφαση στη τομή των δυο περιοχών, όπου η ανακάλυψη γνώσης γίνεται στο πεδίο της τεχνολογίας λογισμικού.
Discipline: Συστήματα Ανακάλυψης Γνώσης και Τεχνολογίας Λογισμικού
Institution: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-12
Submission End Date: 2019-07-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Χημεία Τροφίμων
Discipline: Χημεία Τροφίμων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-03
Submission End Date: 2019-07-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Ορθόδοξος Θεολογία και Οικουμενική Κίνησις
Discipline: Ορθόδοξος Θεολογία και Οικουμενική Κίνησις
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-30
Submission End Date: 2019-07-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 15810/31-1-2019. Οι σλαβικοί λαοί ανέπτυξαν σχέσεις με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία, καθώς και με τα κράτη της Μεσαιωνικής Δύσης. Γι' αυτόν τον λόγο η μελέτη των σλαβικών λαών κατά τον Μεσαίωνα συμβάλλει στην κατανόηση των σχέσεων τους με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και με τους λαούς της Μεσαιωνικής Δύσης.
Discipline: Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Ενοποιημένα Οπτοηλεκτρονικά και Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα
Discipline: Ενοποιημένα Οπτοηλεκτρονικά και Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΥΣΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-03
Submission End Date: 2019-07-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική Γεωλογία - Γεωλογία Κρυσταλλικών Πετρωμάτων - Γεωδυναμική» περιλαμβάνει τρία θεμελιώδη ερευνητικά πεδία των Γεωεπιστημών που αφορούν στη δομή και εξέλιξη της γήινης λιθόσφαιρας. Συγκεκριμένα, η Τεκτονική Γεωλογία (Structural geology, Strukturgeologie) μελετά τη δομή που απέκτησαν τα πετρώματα λόγω της παραμόρφωσης του γήινου φλοιού ως απόρροια κυρίως της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών. Η μελέτη των δομών παραμόρφωσης ή αλλιώς των τεκτονικών δομών βασίζεται σε γεωμετρικές, κινηματικές και δυναμικές αναλύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλες κλίμακες παρατήρησης από τη μικροσκοπική έως και στη μεγασκοπική. Η Γεωλογία Κρυσταλλικών Πετρωμάτων (Crystalline Geology, Kristallingeologie) μελετά τη δομή και την εξέλιξη των περιοχών που συνίστανται από κρυσταλλικά πετρώματα. Η μελέτη των κρυσταλλικών συμπλεγμάτων βασίζεται στη γεωλογική/δομική χαρτογράφηση των κρυσταλλικών πετρωμάτων η οποία μπορεί να εμπλουτίζεται με μικροτεκτονικές, ρεολογικές, ραδιοχρονολογικές, ισοτοπικές-γεωχημικές, ορυκτοχημικές και θερμοβαρομετρικές αναλύσεις. Η Γεωδυναμική (Geodynamics, Geodynamik) μελετά τις δυναμικές διεργασίες που έλαβαν ή λαμβάνουν χώρα στον Πλανήτη Γη με σκοπό να κατανοηθεί η τεκτονική εξέλιξη των λιθοσφαιρικών πλακών. Αυτές οι δυναμικές διεργασίες συντελούνται σε κλίμακα χρόνου που μπορεί να φτάνει πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια έτη και σε κλίμακα χώρου που μπορεί να φτάνει πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα με αποτέλεσμα οι απ’ ευθείας παρατηρήσεις να είναι συνήθως δύσκολες. Συνεπώς η Γεωδυναμική βασίζεται κυρίως στη μοντελοποίηση.
Discipline: Τεκτονική Γεωλογία-Γεωλογία Κρυσταλλικών Πετρωμάτων-Γεωδυναμική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-16
Submission End Date: 2019-07-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 18148/26-2-2019.Το γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: Βιολογία και φυσιολογία των οδοντικών ιστών, Βιολογία και φυσιολογία των περιακρορριζικών ιστών, Παθολογία των οδοντικών ιστών, Παθολογία των περιακρορριζικών ιστών οδοντογενούς αιτιολογίας, διαγνωστική μεθοδολογία, προκλινική και κλινική Ενδοδοντία, ακτινογραφική απεικόνιση στην Ενδοδοντολογία.
Discipline: Ενδοδοντολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίσας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης:17372/15-2-2019. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην διερεύνηση και σηματοδότηση της αλληλένδετης και συνεχούς σχέσης ανάμεσα στον Αρχιτεκτονικό Προγραμματισμό και στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό σε σύνθετα και ευάλωτα σε αλλαγές συστήματα, όπως είναι οι εγκαταστάσεις υγείας.
Discipline: Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγείας
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-15
Submission End Date: 2019-07-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Ασφάλεια ενσύρματων και ασύρματων δικτύων νέας γενιάς περιλαμβανομένων ενδεικτικά: δίκτυα μεταγωγής πακέτου (IPv4, IPv6), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (sensor networks), δίκτυα δυναμικής υποδομής (ad hoc networks), δίκτυα ομότιμων κόμβων (peer-to-peer networks), ασφάλεια δρομολόγησης (routing security), συστήματα ανταλλαγής κλειδιού (key exchange), ασφάλεια και προστασία δικτύων σε Κρίσιμες Υποδομές (Critical Infrastructure Protection). Ιδιωτικότητα επικοινωνίας σε δίκτυα νέας γενιάς όπως ενδεικτικά προστασία απορρήτου της επικοινωνίας (communication privacy), προστασία δεδομένων επικοινωνίας (communication data protection), πρωτόκολλα ανώνυμης πρόσβασης και επικοινωνίας (anonymous communication systems).
Discipline: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-12
Submission End Date: 2019-08-12
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 18488/26-2-2019. Θεωρία και Τεχνολογία Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Διαχείριση Δεδομένων σε κεντρικοποιημένα και κατανεμημένα περιβάλλοντα. Τεχνικές αποδοτικής διαχείρισης δεδομένων σε παράλληλα συστήματα.
Discipline: Βάσεις Δεδομένων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-24
Submission End Date: 2019-07-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής
Discipline: Βιολογία και Εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-31
Submission End Date: 2019-07-31
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 15138/31-1-2019. Σχεδιασμός και ανάλυση πολυπλοκότητας αλγορίθμων και δομών δεδομένων, κάτω φράγματα υπολογιστικών προβλημάτων, κατηγοριοποίηση και συσχέτιση υπολογιστικών προβλημάτων ως προς την πολυπλοκότητά τους.
Discipline: Αλγόριθμοι-Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Discipline: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-03
Submission End Date: 2019-07-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Ορθοπαιδική
Discipline: Ορθοπαιδική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-06-06
Submission End Date: 2019-08-06
Status: Ανοιχτή

Pages