Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 159 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή
Discipline: "Δερματοφαρμακολογία - Κοσμητολογία"
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-25
Submission End Date: 2018-07-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας / Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 3129/31-1-2018.Η Βιοπληροφορική είναι διεπιστημονικός κλάδος της πληροφορικής που εστιάζει στην ανάπτυξη θεωρίας, αλγορίθμων και λογισμικού με σκοπό τη συλλογή, ταξινόμηση, αποθήκευση, ανάλυση και ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, όπως τα γονιδιακά, μοριακά και πρωτεϊνικά δεδομένα.
Discipline: Βιοπληροφορική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-06-29
Submission End Date: 2018-08-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής (Εξέλιξη)
Description: Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων με έμφαση στην Τεχνολογία και τις Εφαρμογές των Λιποσωμάτων».
Discipline: Χημεία Τροφίμων με έμφαση στην Τεχνολογία και τις Εφαρμογές των Λιποσωμάτων
Institution: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Department: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-07-18
Submission End Date: 2018-08-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Description: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Discipline: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Department: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-20
Submission End Date: 2018-07-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Πρόκειται για θέση αναπληρωτή καθηγητή Παθολογίας-Ρευματολογίας. Η ρευματολογία είναι ειδικότητα στο φάσμα της Παθολογίας και ασχολείται με την αντιμετώπιση ασθενών με συστηματικά ρευματικά/αυτοάνοσα νοσήματα. Λόγω της συστηματικότητας των ρευματικών νοσημάτων η Ρευματολογία απαιτεί βαθιά γνώση της Παθολογίας. Για τον λόγο αυτό οι ειδικότητες της Παθολογίας και Ρευματολογίας είναι αρρηκτα συνδεδεμένες. Η βασική έρευνα της Ρευματολογίας έχει στενή συνάφεια με την Ανοσολογία καθώς στην παθοφυσιολογία των ρευματικών νόσων εμπλέκονται κατα βάση ανοσολογικοί μηχανισμοί.
Discipline: Παθολογία - Ρευματολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-26
Submission End Date: 2018-07-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 13302/20-2-2018. «Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την έννοια και το περιεχόμενο του σύγχρονου πολιτισμού, τους βασικούς λόγους μετάβασης από το προμοντέρνο στο μοντέρνο, την ανάλυση των βασικών δεδομένων του μοντέρνου, του μοντερνισμού και της ύστερης νεωτερικότητας, τις βασικές σύγχρονες κοινωνικές θεωρίες, τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και προβλημάτων πολιτισμικού πλουραλισμού, τις σύγχρονες κοινωνικές θεωρίες για το ρόλο της εκπαίδευσης και της παιδείας, τις κοινωνικές αντιλήψεις και δράσεις των τριών μεγάλων παραδόσεων του Χριστιανισμού, με έμφαση σε εκείνες της Ορθοδοξίας, και τέλος, στις εφαρμογές της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας στο πλαίσιο της πραγματοποίησης κοινωνικού και κοινοτικού έργου».
Discipline: Κοινωνική Θεωρία του Σύγχρονου Πολιτισμού και του Χριστιανισμού
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-06-18
Submission End Date: 2018-08-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Discipline: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-07-12
Submission End Date: 2018-08-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη Θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης, αριθμός προκήρυξης 9927
Discipline: Τεχνική Υδρολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-31
Submission End Date: 2018-07-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αρθμ. Προκήρυξης: 7490/31-1-2018.Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης είναι ειδικότερα η μελέτη της Γαλλικής, η μορφολογική περιγραφή, η συντακτική ανάλυση και οι λειτουργικές χρήσεις αυτής καθώς και η διδασκαλία της ως ξένης γλώσσας. Επίσης, πραγματεύεται σύνθετα γλωσσικά ζητήματα που αναδεικνύονται σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και τρόπων με τους οποίους μπορεί να μελετηθεί και να διδαχθεί επιτυχώς η Γαλλική γλώσσα.
Discipline: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σε συνάρτηση με τη μελέτη της γαλλικής γλώσσας
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-07-06
Submission End Date: 2018-09-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής
Description: Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών-Φιλοσοφία Μαθηματικών/Λογική
Discipline: Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών-Φιλοσοφία Μαθηματικών/Λογική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-06-05
Submission End Date: 2018-08-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία-Μεταβολισμός»
Discipline: Βιοχημεία-Μεταβολισμός
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-30
Submission End Date: 2018-07-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ. Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Discipline: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-25
Submission End Date: 2018-07-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Discipline: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-25
Submission End Date: 2018-07-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Description: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Discipline: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-20
Submission End Date: 2018-07-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Παθολογία-Ηπατολογία
Discipline: Παθολογία-Ηπατολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-25
Submission End Date: 2018-07-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Description: Προκήρυξη κενής θέσης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π.
Discipline: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-07-03
Submission End Date: 2018-09-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη Θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης, αριθμός προκήρυξης 8698
Discipline: Χωρικός σχεδιασμός, δομημένο περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
School: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-31
Submission End Date: 2018-07-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗ΅ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Description: Προκήρυξη κενής θέσης της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ε.Α.Π.
Discipline: Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με έμφαση στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-07-03
Submission End Date: 2018-09-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Μικροβιολογία
Discipline: Μικροβιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-25
Submission End Date: 2018-07-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 14743/8-3-2018. Η Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και καλύπτει την περίοδο από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα. Σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς είναι μία σαφώς οριοθετημένη επιστημονική ειδικότητα. Το συγκεκριμένο αντικείμενο συνομιλεί ερευνητικά με την ιστορία της ύστερης αρχαιότητας, τη βυζαντινή ιστορία, καθώς και με εκείνη της πρώιμης νεότερης Ευρώπης. Η έρευνα και διδασκαλία της Μεσαιωνικής ιστορίας της Δύσης είναι επομένως απαραίτητα για την ουσιαστική συγχρονική και διαχρονική έρευνα και γνώση της ευρωπαϊκής ιστορίας.
Discipline: Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (4ος – 15ος αι.)
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-06-18
Submission End Date: 2018-08-20
Status: Ανοιχτή

Pages