Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 91 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Discipline: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Department: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-30
Submission End Date: 2019-02-28
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Ψυχιατρική (Γενική - Κοινωνική)
Discipline: Ψυχιατρική (Γενική - Κοινωνική)
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-11-22
Submission End Date: 2019-01-22
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Discipline: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-12-13
Submission End Date: 2019-02-14
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 23780/27-6-2018. Ανάπτυξη και χρήση μεθόδων μοριακής βιολογίας και της βιοτεχνολογίας στη μελέτη γενετικών και μοριακών μηχανισμών που ελέγχουν σημαντικά χαρακτηριστικά των φυτών για την υποβοήθηση της βελτίωσης των φυτών. Μελέτη και εφαρμογές μοριακών δεικτών στην αποτίμηση της φυσικής παραλλακτικότητας και στην υποβοήθηση και επιτάχυνση της βελτίωσης των φυτών. Έρευνα και εφαρμογές της γενετικής μηχανικής για τη διεύρυνση της υπάρχουσας παραλλακτικότητας και τη μεταφορά νέων χαρακτήρων στα φυτά. Ανάπτυξη και εφαρμογές αποτύπωσης του γενοτύπου και του φαινο- τύπου σε μεγάλη κλίμακα και αναγνώριση συσχετίσεων γονιδίων και χαρακτηριστικών.
Discipline: Μοριακή Βελτίωση Φυτών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-11-28
Submission End Date: 2019-01-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Discipline: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Institution: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-10
Submission End Date: 2019-02-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 28745/24-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Γυναικολογικών Παθήσεων καθώς και τη Μαιευτική.
Discipline: Μαιευτική-Γυναικολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-12-11
Submission End Date: 2019-02-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 27195/23-7-2018.«Το αντικείμενο της θέσης μελετά τις σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις και εξετάζει την αξιοποίησή τους στην διδασκαλία / εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Ειδικότερα αναφέρεται: - στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία για χρήση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση / κατάρτιση, - στις πολυμεσικές Βάσεις δεδομένων και τα Διδακτικά Συστήματα Πολυμέσων, - στις πολύγλωσσες πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων και την αξιοποίησή τους στον χώρο της γλωσσικής εκ- παίδευσης, - στα πολύγλωσσα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας, - στις εφαρμογές Ιστού 2.0 και 3.0 για χρήση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση / κατάρτιση, - στις εφαρμογές διδασκαλίας / εκμάθησης της ξένης γλώσσας με χρήση κινητών συσκευών».
Discipline: Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων για Ανάπτυξη Πολύγλωσσων Λεξικών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-11-23
Submission End Date: 2019-01-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 26462/16-7-2018. Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής, περιλαμβάνει την αιτιοπαθογένεια, την κλινική σημειολογία, τη διαγνωστική προσέγγιση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Το επιστημονικό πεδίο της Παιδιατρικής Πνευμονολογίας περιλαμβάνει τη διάγνωση και αντιμετώπιση παιδιατρικών περιστατικών με ανατομικές ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος, γενετικές και κληρονο- μικές παθήσεις, λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, χρόνιες πνευμονοπάθειες, διαταραχές ύπνου και αναπνευστικά προβλήματα που σχετίζονται με συστηματικές παθήσεις.
Discipline: Παιδιατρική - Παιδιατρική Πνευμονολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-11-23
Submission End Date: 2019-01-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ»
Description: ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Π. ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ» του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. της ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Discipline: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
Institution: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-01-23
Submission End Date: 2019-02-21
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 23782/31-5-2018. Διδασκαλία και έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) στο πεδίο της Ζωοτεχνίας που καλύπτει τα συστήματα εκτροφής των Αγροτικών Ζώων, την οικονομικότητα των εκτροφών, την κρεοπαραγωγή των ζώων, την ευζωία των ζώων, τη γαλακτοπαραγωγή και την ποιότητα του γάλακτος των μικρών μηρυκαστικών (προβάτων και αιγών), την εφαρμογή μηχανικής άμελξης στα μικρά μηρυκαστικά, ασχολείται με τη βελτίωση του γενετικού δυναμικού των ζώων και εν γένει με την ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων.
Discipline: Ζωοτεχνία - Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-12-06
Submission End Date: 2019-02-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 28748/24-7-2018.Το γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική» ασχολείται με όλο το φάσμα των Ορθοπαιδικών παθήσεων και κακώσεων των ενηλίκων.
Discipline: Ορθοπαιδική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-12-11
Submission End Date: 2019-02-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 23770/27-6-2018. Εφαρμογή νόμων και αρχών της φυσικοχημείας στη μελέτη της δομής των τροφίμων (απλών και σύνθετων συστημάτων), των μεταβολών που αυτά υφίστανται κατά την επεξεργασία - συντήρηση (κινητική και θερμοδυναμική θεώρηση), τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστατικών, όπως και τις σχέσεις δομής και φυσικών ιδιοτήτων των συστατικών σε καθαρά συστήματα ή και σε πραγματικά προϊόντα.
Discipline: Επιστήμη Τροφίμων - Φυσικοχημεία τροφίμων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-12-06
Submission End Date: 2019-02-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 27188/19-7-2018. Γεωργία με έμφαση την εφαρμοσμένη φυσιολογία των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Μελέτη/Διερεύνηση φυσιολογικών διεργασιών και μηχανισμών των φυτών που σχετίζονται με την αύξηση, ανάπτυξη, φαινολογία, μεταβολισμό και αξιοποίηση των εισροών στη διαχείριση των φυτών μεγάλης καλλιέργειας με στόχο την ποσοτική και ποιοτική απόδοσή τους. Χρήση σταθερών ισοτόπων (C N) στη μελέτη των οικοφυσιολογικών διεργασιών των φυτών και σύνδεσή τους με την απόδοση και ποιότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
Discipline: Γεωργία-Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-12-04
Submission End Date: 2019-02-04
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ανπληρωτή καθηγητή
Description: Θεατρολογία - Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ρεπερτορίου
Discipline: Θεατρολογία - Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ρεπερτορίου
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-11-23
Submission End Date: 2019-01-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής α' βαθμίδας
Description: Κοινωνική Ανθρωπολογία των Εργασιακών Σχέσεων
Discipline: Κοινωνική Ανθρωπολογία των Εργασιακών Σχέσεων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-12-20
Submission End Date: 2019-02-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 26648/23-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στην Εδαφομηχανική» αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών και αναλυτικών μεθόδων ανάλυσης και μελέτης θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων, εκσκαφών και άλλων γεωτεχνικών έργων της ειδικότητας του Πολιτικού Μηχανικού.
Discipline: Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στην Εδαφομηχανική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-11-29
Submission End Date: 2019-01-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτή καθηγητή
Description: Περιοδοντολογία
Discipline: Περιοδοντολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-11-23
Submission End Date: 2019-01-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 25820/9-7-2018. Η προκήρυξη της θέσης για το γνωστικό αντικείμενο «Μοντάζ στον Κινηματογράφο μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ», αφορά στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών με αντικείμενο την εργαστηριακή-καλλιτεχνική πρακτική και θεωρία του μοντάζ σε κινηματογραφικά έργα μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.
Discipline: Μοντάζ στον κινηματογράφο μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-11-28
Submission End Date: 2019-01-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 28802/24-7-2018. Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία», ασχολείται με όλο το φάσμα των Γυναικολογικών Παθήσεων καθώς και τη Μαιευτική.
Discipline: Μαιευτική-Γυναικολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-12-11
Submission End Date: 2019-02-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 28411/24-7-2018. Η προκήρυξη της θέσης για το γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία Κινηματογράφου», αφορά στην κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών αναγκών με αντικείμενο τα θέματα που άπτονται της αφήγησης μίας ιστορίας με εικόνες και ήχους. Την εκμάθηση και την εξοικείωση με τους αφηγηματικούς κώδικες της κινηματογραφικής γλώσσας, κώδικες που είτε προέρχονται από άλλες τέχνες, τη λογοτεχνία, τη φωτογραφία, το θέατρο, τη μουσική κ.α., είτε είναι αμιγώς κινηματογραφικοί. Ση- μειώνεται ότι η “Σκηνοθεσία κινηματογράφου” είναι ένα εφαρμοσμένο αντικείμενο, κατά συνέπεια, ιδιαίτερη βα- ρύτητα δίδεται στο καλλιτεχνικό έργο των υποψηφίων.
Discipline: Σκηνοθεσία Κινηματογράφου
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-11-23
Submission End Date: 2019-01-23
Status: Ανοιχτή

Pages