Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 210 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων» περιλαμβάνει: Φυσιολογία της αναπαραγωγής, Παθολογία της αναπαραγωγής, Μαιευτική, Παθολογία μαστού, Νεογνολογία, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή διαχείριση των κατοικίδιων θηλαστικών ζώων.
Discipline: Μαιευτική - Αναπαραγωγή των Ζώων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-23
Submission End Date: 2023-03-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Discipline: Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-18
Submission End Date: 2023-04-18
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της Διοίκησης και πρωτίστως εστιάζει σε θέματα της επιστήμης του μάρκετινγκ όπως: τον σχεδιασμό και τη στρατηγική μάρκετινγκ, την ικανοποίηση των αναγκών αλλά και των επιθυμιών των καταναλωτών, την έρευνα αγοράς, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, την τμηματοποίηση της αγοράς και την τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά, τη διαχείριση των προϊόντων και της επωνυμίας τους, την τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων, τα μέσα επικοινωνίας και προώθησης, την επιλογή και διαχείριση των καναλιών διανομής, και τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες.
Discipline: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Institution: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-24
Submission End Date: 2023-04-22
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης (Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Description: Βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία – Ακτινολογική Ογκολογία».
Discipline: «Ακτινολογία – Ακτινολογική Ογκολογία».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-29
Submission End Date: 2023-05-29
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία»
Discipline: Λαογραφία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-01
Submission End Date: 2023-04-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία»
Discipline: Νευρολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-10
Submission End Date: 2023-05-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας θέσης εστιάζει στην αξιοποίηση των μεθόδων οικονομικής ανάλυσης για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτοί καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην οικονομική και οικονομετρική μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον μιας γεωγραφικής περιοχής, στη βιώσιμη κατανάλωση, στην ενεργειακή πολιτική, στους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, καθώς και την αξιολόγηση πολιτικών και εργαλείων που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Discipline: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-23
Submission End Date: 2023-04-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Description: Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική
Discipline: Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-13
Submission End Date: 2023-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
Discipline: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-29
Submission End Date: 2023-05-29
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 33483/16-12-2022 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της Ψυχολογίας, αυτόν της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας, ο οποίος αποτελεί την περιοχή της ψυχολογίας που μελετά τους μηχανισμούς των νοητικών διεργασιών. Συγκεκριμένα, μελετά τις νοητικές λειτουργίες της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της γλώσσας και της σκέψης, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Η κύρια μέθοδος της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας είναι η πειραματική μέθοδος, η οποία επιτρέπει τη μελέτη της συμπεριφοράς και της νόησης σε εργαστηριακά ή άλλα, ελεγχόμενα περιβάλλοντα, ώστε να επιτρέπονται η πρόβλεψη, η κατανόηση ή οι μεταβολές της συμπεριφοράς. Ο πειραματισμός εκφράζει το βασικό εμπειρικό χαρακτήρα της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας και χρησιμοποιείται ως μέθοδος διερεύνησης των θεωριών της. Η Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία αποτελεί πεδίο αιχμής στην Ψυχολογία και πραγματεύεται κομβικά θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η γνώση λεξιλογίου, η ανάγνωση, η απόκτηση της γνώσης, η κατάκτηση της γλώσσας, η διγλωσσία, η άμεση και η μακρόχρονη μνήμη. Η Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία έχει το εύρος ενός αναγνωρισμένου επιστημονικού πεδίου, του πεδίου της Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας.
Discipline: Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-23
Submission End Date: 2023-04-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Description: Βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Βιολογία και Επιγενετική"
Discipline: Μοριακή Βιολογία και Επιγενετική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-29
Submission End Date: 2023-05-29
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών και περιλαμβάνει το επιστημονικό πεδίο της επεξεργασίας λυμάτων καθώς και του σχεδιασμού συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.
Discipline: Τεχνολογία του Περιβάλλοντος με έμφαση στο σχεδιασμό και στην πειραματική μελέτη συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-08
Submission End Date: 2023-05-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Κυβερνοασφάλειας, που αποτελεί αναδυόμενη ευρεία περιοχή γνώσης και έρευνας και περιλαμβάνει τους τομείς της Ασφάλειας Επικοινωνιών, Ασφάλειας Πληροφοριών, Ασφάλειας Λειτουργιών, Στρατιωτικής Ασφάλειας, και Φυσικής Ασφάλειας. Ως σύγχρονος όρος στοχεύει σε νέες απαιτήσεις, υποδομές, και τύπους απειλών και επεκτείνεται σε σύγχρονα αντικείμενα της κυβερνοασφάλειας, όπως κρίσιμες υποδομές, υβριδικές απειλές, κυβερνοφυσικά συστήματα με χρήση καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών αιχμής, όπως και η τεχνολογία blockchain. Πιο συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται και στην περιοχή της ανίχνευσης εισβολών που ενισχύεται διαρκώς ερευνητικά ως δεύτερη γραμμή άμυνας και αναπτύσσεται μέσω άλλων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, όπως είναι η Θεωρία Παιγνίων, με επίκεντρο τον επιτιθέμενο και τη συμπεριφορά του σε ένα ψηφιακό σύστημα, καλύπτοντας θεμελιώδη θέματα κυβερνοασφάλειας που αναμένεται να έχουν περαιτέρω εξέλιξη στο μέλλον.
Discipline: «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-17
Submission End Date: 2023-05-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογράφηση του φυσικού κεφαλαίου και των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών με έμφαση στη φυτοποικιλότητα. Εστιάζει στη μελέτη των οικοσυστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεις βασισμένες στη φύση, για την υποστήριξη λήψης διαχειριστικών και πολιτικών αποφάσεων, για την αειφορική και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου, των προστατευόμενων περιοχών, των πολιτισμικών (ανθρωπο-επηρεαζόμενων και ανθρωπο-εξαρτώμενων) τοπίων και του περιβάλλοντος της υπαίθρου.
Discipline: Φυσικό κεφάλαιο, Βιοποικιλότητα φυτών και Οικοσυστημικές Υπηρεσίες
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-02
Submission End Date: 2023-04-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή)
Description: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Λογιστική».
Discipline: Διοικητική Λογιστική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-29
Submission End Date: 2023-04-29
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ"
Discipline: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Department: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-10
Submission End Date: 2023-04-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Νομικό Καθεστώς Κοινωνικής Οικονομίας
Discipline: Νομικό Καθεστώς Κοινωνικής Οικονομίας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-13
Submission End Date: 2023-05-13
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (QUANTITATIVE METHODS IN OPERATIONAL RESEARCH)»
Description: Το γνωστικό αντικείμενο των «Ποσοτικών Μεθόδων στην Επιχειρησιακή Έρευνα» της συγκεκριμένης θέσης, αναφέρεται στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Ποσοτικών Μεθόδων και ειδικότερα μοντέλων Μαθηματικού Προγραμματισμού, της Θεωρίας Βελτιστοποίησης και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τεχνικές και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη, μελέτη και αναλυτική επίλυση μαθηματικών μοντέλων διακριτής βελτιστοποίησης, δηλαδή προβλημάτων ακεραίου προγραμματισμού με έμφαση στην ανάπτυξη αλγοριθμικών μεθοδολογιών συνδυαστικής βελτιστοποίησης (π.χ. Πολυεδρική Θεωρία, Επίπεδα Τομών-Cutting Planes, Θεωρία Γράφων). Επίσης στην ανάπτυξη κώδικα με κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού και μοντελοποίησης, για την επίλυση ρεαλιστικών περιπτώσεων προβλημάτων παραγωγής, αποθεμάτων, βιωσιμότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας, με απώτερο σκοπό την υποστήριξη στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών στη λήψη αποφάσεων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους.
Discipline: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (QUANTITATIVE METHODS IN OPERATIONAL RESEARCH)
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-02-17
Submission End Date: 2023-04-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία - Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Discipline: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία - Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-01-25
Submission End Date: 2023-03-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης».
Description: Βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Καρδιο-Θωρακοχειρουργική"
Discipline: Καρδιο-Θωρακοχειρουργική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2023-03-29
Submission End Date: 2023-05-29
Status: Ενταγμένη

Pages