Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 116 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εμπίπτει στον τομέα των μικροφασικών και νανοφασικών υλικών σε συμφωνία με τις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ 200/1999, ΦΕΚ 179/6.9.1999). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής δίνει έμφαση στην υπολογιστική μελέτη μικροφασικών και νανοφασικών υλικών με έμφαση στα μαγνητικά υλικά. Η περιοχή αυτή αφορά στον σχεδιασμό και θεωρητική και υπολογιστική μελέτη των ιδιοτήτων τους (όπως για παράδειγμα, μηχανικές, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές, θερμικές, οπτικές, μαγνητικές, αλλά και συνδυασμό αυτών όπως π.χ. ηλεκτροοπτικές, μαγνητοοπτικές, θερμοηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές, ηλεκτρομηχανικές, κλπ.) αλλά και εφαρμογών τους. Οι περιοχές αυτές αφορούν υλικά μεγέθους μικροκλίμακας και νανοκλίμακας με έμφαση σε αυτά που παρουσιάζουν μαγνητικές ιδιότητες, όπως π.χ. μαγνητικές μικροδομές και νανοδομές, μεταλλικές μικροδομές και νανοδομές, ημιαγώγιμες μικροδομές και νανοδομές, νανοδομημένα οξείδια, πλασμονικά μικροϋλικά και νανοϋλικά, νανοδομημένα κεραμικά, μικροδομές και νανοδομές άνθρακα, υβριδικά μικροϋλικά και νανοϋλικά, κλπ. Οι εργασίες στα ως άνω θέματα παρουσιάζονται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό σε καταχωρήσεις των πλέον έγκριτων διεθνών εκδόσεων καθώς και σε μια πληθώρα εκδόσεων σε ειδικούς κλάδους, και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επίσημες ερευνητικές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. Βάσει των ανωτέρω, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει ένα πλήρη κλάδο με εύρος περισσοτέρων της μιας αναγνωρισμένων ειδικοτήτων. Το εύρος αυτό δεν καθιστά προβληματική την επιστημονική σύγκριση μεταξύ των υποψηφιοτήτων δεδομένου ότι πρόκειται περί σαφώς καθορισμένου υποσυνόλου της Επιστήμης των Υλικών και είναι συνεπώς ευχερής η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων για την ποιοτική σύγκριση των υποψηφιοτήτων.
Discipline: Υπολογιστική Επιστήμη Μικροφασικών και Νανοφασικών Υλικών με έμφαση στα Μαγνητικά Υλικά
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-10
Submission End Date: 2019-06-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Κοινοτική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας
Discipline: Κοινοτική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-15
Submission End Date: 2019-07-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ
Discipline: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-22
Submission End Date: 2019-07-22
Status: Ενταγμένη
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-03
Submission End Date: 2019-06-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη
Discipline: Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Εθνομουσικολογία
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-10
Submission End Date: 2019-06-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής - «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία»
Description: Μια θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία».
Discipline: «Παθολογική Ανατομική με εξειδίκευση στη Γαστρεντερολογία».
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-24
Submission End Date: 2019-06-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίσας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης:17372/15-2-2019. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην διερεύνηση και σηματοδότηση της αλληλένδετης και συνεχούς σχέσης ανάμεσα στον Αρχιτεκτονικό Προγραμματισμό και στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό σε σύνθετα και ευάλωτα σε αλλαγές συστήματα, όπως είναι οι εγκαταστάσεις υγείας.
Discipline: Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγείας
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-15
Submission End Date: 2019-07-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 14420/31-1-2019.Το γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Καρδιοαναισθησία» ασχολείται με όλο το φάσμα της χορήγησης αναισθησίας σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις υπό εξωσωματική κυκλοφορία καθώς και την αξιολόγηση διεγχειρητικών παραμέτρων από τη συνεχή παρακολούθηση εγκεφαλικής οξυμετρίας, μεταβολικών δεικτών και παρακλίνιων δοκιμασιών του πηκτικού μηχανισμού.
Discipline: Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Καρδιοαναισθησία
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδοαλλεργιολογία»
Discipline: Παιδιατρική με έμφαση στην Παιδοαλλεργιολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-16
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 14168/31-1-2019. Το γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική» καλύπτει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μελέτη των πηγών και των λειτουργικών κειμένων, καθώς επίσης και των υμνολογικών και αγιολογικών πηγών, αλλά και των άλλων λειτουργικών τεχνών, όπως αγιογραφία, ψηφιδογραφία, ναοδομική αισθητική, τέχνη αμφίων και σκευών και μελετά την εξέλιξή τους και τη θέση τους ως τεχνών, που διακονούν τη θεία λατρεία. Επίσης γίνεται εκτενής λόγος και μελέτη της ιστορίας του χριστιανικού κηρύγματος, εξετάζει επίσης τα θέματα και τις πηγές του, την έννοια, τον σκοπό και τη διακονία του λόγου, τα είδη και τις μορφές του κηρύγματος, την αισθητική προσέγγιση της εκκλησιαστικής διδαχής και, μέσα από πρακτικές ασκήσεις στον ναό, επιχειρείται η θεωρία και η σπουδή της αισθητικής των λειτουργικών τεχνών και της τέχνης του λόγου.
Discipline: Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Ανόργανη Χημεία
Discipline: Ανόργανη Χημεία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΧΗΜΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-03-29
Submission End Date: 2019-05-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Εμπειρία σε θέματα διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε όλο το φάσμα της γενικής παθολογίας και παράλληλα εμπειρία σε διαχείριση επειγόντων περιστατικών που προϋποθέτει εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική και την εντατική θεραπεία. Διαχείρηση κριτικά πασχόντων ασθενών με εικόνα πολυ-οργανικής ανεπάρκειας και ιδιαίτερη έμφαση στο σηπτικό σύνδρομο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στην Παθολογική Κλινική. Εσωτερική Παθολογία-Εντατικολογία-Επείγουσα Ιατρική.
Discipline: Παθολογία – Επείγουσα Ιατρική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-16
Submission End Date: 2019-07-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία Μικροβίων»
Discipline: Βιοτεχνολογία Μικροβίων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-11
Submission End Date: 2019-06-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Διαδικτύου και Εξαγωγή Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό»
Discipline: Προγραμματισμός Διαδικτύου και Εξαγωγή Πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό
Institution: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-10
Submission End Date: 2019-07-10
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπλ. Καθηγητής/«Θωρακο-Καρδιοχειρουργική»
Description: - Μια (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θωρακο-Καρδιοχειρουργική».
Discipline: «Θωρακο-Καρδιοχειρουργική»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-09
Submission End Date: 2019-07-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΕΞΕΛΙΞΗ)
Discipline: ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Institution: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-24
Submission End Date: 2019-05-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης
Discipline: Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΥΣΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-04-17
Submission End Date: 2019-06-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: "Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία"
Discipline: "Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία"
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-05-08
Submission End Date: 2019-07-08
Status: Ανοιχτή

Pages