Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 173 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-23
Submission End Date: 2019-10-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) ) κενή οργανική μόνιμη θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία και Υδατικοί Πόροι»
Discipline: Υδρολογία και Υδατικοί Πόροι
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-19
Submission End Date: 2019-09-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 27087/24-5-2019. Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη μελέτη μεταβολών της σύστασης, δομής και ιδιοτήτων της Ατμόσφαιρας οφειλόμενων σε φυσικές και ανθρωπογενείς επιδράσεις, τις κλιματικές μεταβολές, τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τις ανθρωπογενείς και φυσικές μεταβολές του στρώματος του όζοντος και τις επιδράσεις τους στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και το κλίμα της Γης.
Discipline: Φυσική της Ατμόσφαιρας – Παγκόσμια Μεταβολή
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΥΣΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-29
Submission End Date: 2019-10-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αλληλεπίδραση Υλικού - Λογισμικού»
Discipline: Αλληλεπίδραση Υλικού - Λογισμικού
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-02
Submission End Date: 2019-10-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Χρηματοοικονομική
Description: Προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"
Discipline: Χρηματοοικονομική
Institution: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-25
Submission End Date: 2019-09-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Κάλων Τεχνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ύστερα από αίτηση για εξέλιξη) με γνωστικό αντικείμενο «Περφόρμανς (performance) στις εικαστικές τέχνες».Το γνωστικό αντικείμενο της Περφόρμανς (performance) στις εικαστικές τέχνες συμπεριλαμβάνει τις εικαστικές δράσεις στο χώρο, δημόσιο και μη, με ή χωρίς τη χρήση ψηφιακών μέσων εκπομπής ή τέλεσης του έργου (περφόρμανς για κάμερα). Περιλαμβάνει επίσης το συνδυασμό της περφόρμανς με καλλιτεχνικές γλώσσες άλλων εικαστικών μέσων όπως π.χ. τη ζωγραφική, τις εγκαταστάσεις, τις κατασκευές, τα ψηφιακά μέσα, το video και τον ήχο.
Discipline: «Περφόρμανς (performance) στις εικαστικές τέχνες»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
School: ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Department: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-01
Submission End Date: 2019-10-01
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 21318/11-4-2019. Θέματα που αφορούν στις αρχές, μεθόδους και εφαρμογές της Εργαστηριακής Ιατρικής όπως προσδιορίζεται από την Ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Ειδικό- τερα, περιλαμβάνει την έρευνα και διδασκαλία σε θέματα μικροβιακών παθογόνων, καθώς και την πρόληψη, εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση των λοιμώξεων, με καλλιέργειες (ανίχνευση και ταυτοποίηση), έλεγχο ευαισθησίας σε αντιμικροβιακά φάρμακα, ορολογικές και μοριακές τεχνικές και ιδίως των παθογόνων που εμπίπτουν στην Ιατρική Ιολογία.
Discipline: Ιατρική Βιοπαθολογία- Μικροβιολογία/Ιολογία»
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-19
Submission End Date: 2019-09-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στις Μεθόδους της Κοινωνικής και Πολιτικής ΄Ερευνας
Discipline: Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στις Μεθόδους της Κοινωνικής και Πολιτικής ΄Ερευνας
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-25
Submission End Date: 2019-09-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 26060/24-5-2019. Το γνωστικό αντικείμενο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των χειρουργικών νοσημάτων της στοματικής κοιλότητας και της ευρύτερης εξωστοματικής-γναθοπροσωπικής χώρας, όπως παθήσεις του βλεννογόνου του στόματος, των οστών των γνάθων, των χειλέων, των σιελογόνων αδένων, της κροταφογναθικής άρθρωσης, του στοματικού και γναθοπροσωπικού τραύματος, των οδοντογενών παθήσεων των ιγμορείων, προπροσθετι- κή χειρουργική και εξειδικευμένη εμφυτευματολογία, των χειλεογναθουπερωιοσχιστιών, των σκελετικών δυ- σαρμονιών του προσώπου, των κληρονομικών παθήσεων και συνδρόμων με εκδηλώσεις από το στόμα και το πρόσωπο, την αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου στοματογναθοπροσωπικού πόνου, όγκους καλοήθεις και κακοήθεις, πρωτογενείς ή μεταστατικούς, καθώς και τις λεμφαδενικές τραχηλικές μεταστάσεις των παραπάνω όγκων και την αισθητική-επανορθωτική αποκατάσταση των ιστών της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής. Επίσης περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και τη χειρουργική παθολογία των παραπάνω νοσημάτων.
Discipline: Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-29
Submission End Date: 2019-10-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Γενική Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις
Discipline: Γενική Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-06
Submission End Date: 2019-10-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα «Μαιευτικής και Νεογνολογικής Φροντίδας» του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Νοσηλευτική Φροντίδα και Ενδοοικογενειακή Βία στην Κύηση». Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Μαιευτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας που προσδιορίζεται ως το αντίστοιχο του διεθνώς ισχύοντος όρου Midwifery Care. Αφορά τη δια βίου μαιευτική φροντίδα και την επιστημονική περιοχή της ενδοοικογενειακής βίας στην κύηση.
Discipline: «ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-09-06
Submission End Date: 2019-11-06
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 30448/31-10-2018.Η Βιολογία Ανάπτυξης αποτελεί ένα πεδίο γνώσης και έρευνας που θεωρείται βασικό και απαραίτητο στην εκπαίδευση των βιολόγων. Διερευνά τη ζωή στο επίπεδο της ανάπτυξης (οντογένεσης) ενός οργανισμού. Το γνωστικό αντικείμενο «Βιο- λογία Ανάπτυξης» καλύπτει έννοιες σχετικές με βασικά στοιχεία της ανάπτυξης και διαφοροποίησης των οργα- νισμών από το έμβρυο μέχρι τον πλήρη οργανισμό μέσω της μελέτης πρότυπων οργανισμών μοντέλων όπως o νηματώδης σκώληκας, η μύγα δροσόφιλα, ο αχινός, το ψάρι ζέβρα, ο βάτραχος ξενόπους, η όρνιθα, και ο πο- ντικός. Διερευνά τους μηχανισμούς της οργανογένεσης που προκύπτει από τις τρεις βλαστικές στιβάδες, του ενδοδέρματος, του μεσοδέρματος και του εξωδέρματος, τους μοριακούς μηχανισμούς αναγέννησης, διαφοροποί- ησης, γήρανσης και θανάτου. Επίσης, διερευνά τη χρήση των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων στην Αναγεννητική Ιατρική με βάση τη δυνατότητα τους να αναπαράγονται και να διαφοροποιούνται προς κάθε εξειδικευμένο τύπο κυττάρου. Τέλος, καλύπτει την εκμάθηση της απαραίτητης ερευνητικής μεθοδολογίας που απαιτείται για τη διερεύνηση των παραπάνω.
Discipline: Βιολογία Ανάπτυξης
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-19
Submission End Date: 2019-09-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 24779/10-5-2019.Η Ωτορινολαρυγγολογία αποτελεί ειδικότητα η οποία κατά τα τελευταία χρόνια, έλαβε μεγάλη έκταση. Οι παθήσεις των ώτων, της ρινός και του λάρυγγος καθώς και η αντιμετώπισή τους, αποτελούν πλέον μακροχρόνια εκπαίδευση καθότι, εκτός της συντηρητικής η χειρουργική εκπαίδευση απαιτεί πολλές δεξιότητες. Η εγχειρητική της Ωτορινολαρυγγολογίας έχει επεκταθεί και εξειδικευθεί τόσον στην ωτοχειρουργική (χειρουργική μικροσκοπίου) όσο και στη ρινολογία (ενδοσκοπική χειρουργική). Επίσης, ιδιαίτερες δεξιότητες πλέον απαιτούνται για τη χειρουργική του τραχήλου, της παρωτίδος, του θυρεοει- δούς αδένα και της βάσης του κρανίου. Τα επείγοντα της Ωτορινολαρυγγολογίας όπως π.χ. τα ξένα σώματα των βρόγχων και του οισοφάγου χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Η ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας ασχο- λείται, επίσης, με την περιοχική πλαστική χειρουργική (ρινοπλαστική, πλαστική πτερυδίων, κρημνοί). Σήμερα πλέον, η Ωτορινολαρυγγολογία αποτελεί μία μεγάλη ειδικότητα που αγκαλιάζει πολλές υποειδικότητες έτσι ώστε η εκπαίδευσή της να είναι μακροχρόνια.
Discipline: Ωτορινολαρυγγολογία»
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-29
Submission End Date: 2019-10-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Η Ακτινολογία (Αγγλοσαξωνικός όρος “Radiology”) αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση νοσημάτων μέσω της απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος. Επιπλέον προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος στους ασθενείς. Στηρίζεται στην εφαρμογή μιας πληθώρας τεχνικών για την μορφολογική και λειτουργική απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος όπως τις κλασσικές ακτινολογικές εξετάσεις, την ψηφιακή αγγειογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ- Η θέση απαιτεί κλινική εμπειρία σε όλο το φάσμα των απεικονιστικών τεχνικών, εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ερευνητική εμπειρία σε κλινικό και βασικό επίπεδο.
Discipline: Ακτινολογία
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-31
Submission End Date: 2019-09-30
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης) πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Τομέας Μαθημάτων Λογιστικής) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Discipline: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
School: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-26
Submission End Date: 2019-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: αναπληρωτής καθηγητής
Description: Εφαρμοσμένη Ηθική
Discipline: Εφαρμοσμένη Ηθική
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-08
Submission End Date: 2019-10-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-23
Submission End Date: 2019-10-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) κενή οργανική μόνιμη θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και χαρακτηρισμός υλικών, διατάξεων και συστημάτων με έμφαση στον μαγνητισμό και την ευφυή ενέργεια»
Discipline: Μοντελοποίηση και χαρακτηρισμός υλικών, διατάξεων και συστημάτων με έμφαση στον μαγνητισμό και την ευφυή ενέργεια
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-07-19
Submission End Date: 2019-09-19
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 21170/29-3-2019. Το επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής Παίδων είναι ευρύ και εξυπηρετεί τα παιδιά με χειρουργικά προβλήματα από την εμβρυϊκή έως και την εφηβική ηλικία.
Discipline: Χειρουργική Παίδων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-29
Submission End Date: 2019-10-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική Ποδοσφαίρου»
Discipline: Προπονητική Ποδοσφαίρου
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2019-08-02
Submission End Date: 2019-10-02
Status: Ανοιχτή

Pages