Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 297 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής / «Μικροβιολογία»
Description: - Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία».
Discipline: «Μικροβιολογία»
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-03-23
Submission End Date: 2018-05-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής καθηγητής / Επίκουρος καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 7403/20-11-2017.Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη συνθετική διαδικασία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού κατά την εκπόνηση όλων των φάσεων της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, καθώς και την αμφίδρομη σχέση του με τις εξελίξεις στην Οικοδομική και το εφαρμοσμένο έργο.
Discipline: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Οικοδομική
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-07
Submission End Date: 2018-07-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 2444/20-11-2017.«Το γνωστικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη» ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Βιβλικής Επιστήμης, συγκεκριμένα στην επιστημονική περιοχή της Παλαιάς Διαθήκης και θεραπεύει τα εξής πεδία: Γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, Ιστορία του Βιβλικού Ισραήλ, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Ερμηνεία των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης».
Discipline: Παλαιά Διαθήκη
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
Department: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-07
Submission End Date: 2018-07-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χαρακτηρισμός υλικών με φασματοσκοπία ακτίνων-Χ».
Discipline: Χαρακτηρισμός υλικών με φασματοσκοπία ακτίνων-Χ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-02
Submission End Date: 2018-07-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΩΣ
Discipline: ΕΝΤΟΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-03-28
Submission End Date: 2018-05-28
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Discipline: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
Institution: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Department: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-09
Submission End Date: 2018-06-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Πειραματική ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές: - Νανο-δομημένα πολυμερικά υλικά (ενδεικτικά «αποκρίσημα» αμφίφιλα συμπολυμερή, πολυμερή για μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών, ενέσιμα υδροπηκτώματα, εύκαμπτα μικρο-ηλεκτρονικά) - Βιοϋλικά για εφαρμογές υγείας (ενδεικτικά ανάπτυξη / σύνθεση και χαρακτηρισμός τρισδιάστατων βιοϋλικών, υλικά που είναι σε θέση να υποστηρίξουν την προσκόλληση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση εμβολιασμένων βλαστοκυττάρων)-Διεργασίες ανάπτυξης/παραγωγής προηγμένων υλικών (ενδεικτικά Προηγμένα Μεταλλικά ή/και Κεραμικά ή/και Σύνθετα Κεραμομεταλλικά υλικά).
Discipline: Επιστήμη και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Department: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-04-24
Submission End Date: 2018-06-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 10721/23-1-2018. Οικεία επιστήμη είναι η κοινωνιολογία και πλήρης κλάδος αυτής η κοινωνιολογία της επικοινωνίας, δηλαδή η μελέτη της αλληλοεπίδρασης των κοινωνικών πρακτικών, ιδεολογικών αντιλήψεων και πολιτισμικών προτύπων με τις διάφορες μορφές διαμεσολαβημένης επικοινωνίας όπως αυτές αναπτύσσονται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά και ιστορικά πλαίσια. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο εντάσσεται στην κατεύθυνση σπουδών του Τμήματος: «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας».
Discipline: Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-04
Submission End Date: 2018-07-04
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Description: Αναπληρωτής Καθηγητής
Discipline: Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός του 19ου και 20ου αιώνα
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-04-25
Submission End Date: 2018-06-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 13129/15-2-2018. - Τη μελέτη των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων με στόχο αφενός την προστασία τους και αφετέρου την ανάπτυξη της αντίστοιχης ζωϊκής παραγωγής. - Την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ρύπανσης των υδάτινων οικοσυστημάτων και των οργανισμών τους. - Την εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και των μονάδων ζωϊκής παραγωγής (κτη- νοτροφία και υδατοκαλλιέργειες). - Την Οικολογική Τοξικολογία. - Τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και διαχείριση ζωϊκών αποβλήτων καθώς και αυτών από τα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. - Την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων - μέσω πειραματικών δεδομένων ή και υποδειγμάτων (μοντέλων) - των φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στη χερσαία ζωϊκή παραγωγή και στις υδα- τοκαλλιέργειες.
Discipline: Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-04
Submission End Date: 2018-07-04
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Department: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-09
Submission End Date: 2018-07-09
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Description: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Discipline: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-20
Submission End Date: 2018-07-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
Description: Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Νοσηλευτική»
Discipline: Κλινική Νοσηλευτική
Institution: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Department: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-19
Submission End Date: 2018-06-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ερευνητική περιοχή των εφαρμοσμένων και υπολογιστικών μαθηματικών και επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση και ανάλυση δυναμικών συστημάτων με ποσοτικές τεχνικές μέσω εργαλείων επεξεργασίας πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων. Έμφαση δίνεται στα συστήματα που μοντελοποιούν διεργασίες του φυσικού κόσμου και φαινόμενα που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι τα δυναμικά συστήματα, οι αλγόριθμοι και δομές δεδομένων της επιστήμης των υπολογιστών οι διαφορικές εξισώσεις, η αριθμητική ανάλυση και η επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφορίας. Τα παραπάνω εργαλεία σε συνδυασμό με τεχνικές αριθμητικής βελτιστοποίησης για τη βελτιστοποίηση πόρων και τη βελτιστοποίηση σε γραμμή παραγωγής είναι οι πλέον σύγχρονες και αποδοτικές μέθοδοι επίλυσής τους, λόγω του οτι τα προβλήματα αυτά δεν επιδέχονται αναλυτικών λύσεων. Η μοντελοποίηση των συστημάτων συνίσταται να γίνεται με τεχνικές εφαρμοσμένων μαθηματικών οι οποίες να συνδυάζονται με τεράστιους όγκους δεδομένων, να αναλύονται με τεχνικές data science και bigdata, καθώς και με στατιστικές αναλύσεις (τόσο hypothesis testing, αλλά και bayesian με markov chain monte carlo) με σκοπό τη λήψη αποφάσεων με τεχνικές machine learning (τόσο unsupervised αλλά και supervised).
Discipline: Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων και βελτιστοποίηση πόρων με τεχνικές εφαρμοσμένων μαθηματικών και μεθοδολογίες επεξεργασίας και ανάλυσης πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-04-24
Submission End Date: 2018-06-24
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Institution: ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
School: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Department: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-09
Submission End Date: 2018-06-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Discipline: ΕΚΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Institution: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-05-03
Submission End Date: 2018-07-03
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Institution: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-04-20
Submission End Date: 2018-06-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Αγγειοχειρουργική που αφορά γνώση και εξειδίκευση στους τομείς της ενδαγγειακής και ανοιχτής χειρουργικής, της αναίμακτης αγγειοδιαγνωστικής και αγγειακής προσπέλασης.
Discipline: Αγγειοχειρουργική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-04-20
Submission End Date: 2018-06-20
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Discipline: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
School: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-04-03
Submission End Date: 2018-06-02
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 4194/9-1-2018. Βασικές αρχές δασικής γενετικής, Γενετική ποικιλότητα και φυσικοί πληθυσμοί, Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στα Δασικά Είδη, Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων, Γενετική βελτίωση δασικών ειδών για παραγωγή δευτερογενών προϊόντων και για ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, Γενετική βελτίωση καλλωπιστικών και ταχυαυξών δασικών ειδών.
Discipline: Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2018-04-20
Submission End Date: 2018-06-20
Status: Ανοιχτή

Pages