Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Εμφανίζονται 1 έως 20 από τις 188 προκηρύξεις συνολικά.
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Με δεδομένη τη φύση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ενός Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής, το επιστημονικό πεδίο της ανωτέρω θέσης θα πρέπει να καλύπτει την τομή (intersection) της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της χρηματοοικονομικής θεωρίας και πρακτικής. Ως εκ τούτου, ανάμεσα στις άλλες εκφάνσεις της, η Χρηματοοικονομική Λογιστική θα πρέπει να καλύπτει με επάρκεια τόσο το πεδίο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όσο και το γνωστικό πεδίο του Market Based Accounting Research (MABR). Η γνώση του MABR προϋποθέτει μεταξύ άλλων βαθιά γνώση της χρηματοοικονομικής επιστήμης, στατιστικών τεχνικών και του τρόπου λειτουργίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Discipline: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
School: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Department: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-15
Submission End Date: 2022-08-15
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής
Description: Μια (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Εθνομουσικολογία"
Discipline: Υπολογιστική Εθνομουσικολογία
Institution: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Department: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-25
Submission End Date: 2022-08-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΝ)
Description: Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Μέθοδοι μοριακής προσομοίωσης σε πορώδη υλικά" στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας.
Discipline: Μέθοδοι μοριακής προσομοίωσης σε πορώδη υλικά
Institution: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
School:
Department: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-04
Submission End Date: 2022-09-11
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Το γνωστικό αντικείμενο «Βασικές αρχές δικαίου με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις επιχειρήσεων και οργανισμών» θεραπεύει βασικές αρχές σε νομικά αντικείμενα που αφορούν προγράμματα σπουδών Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης. Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν αρχές εργατικού δικαίου, αρχές αστικού ή εμπορικού δικαίου, αρχές διοικητικού δικαίου. Η έμφαση αφορά στους κανόνες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις εντός επιχειρήσεων και οργανισμών.
Discipline: Βασικές αρχές δικαίου με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις επιχειρήσεων και οργανισμών.
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
School: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-29
Submission End Date: 2022-09-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Discipline: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Institution: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Department: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 60761/7-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Χειρουργικής και Παθολογίας Ιπποειδών» ασχολείται με κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο σχετικό με τη διαγνωστική προσέγγιση, αντιμετώπιση, έλεγχο και πρόληψη νοσημάτων των ιπποειδών. Κυρίαρχο τμήμα στο αντικείμενο αυτό κατέχει η Χειρουργική και η Παθολογία του μυοσκελετικού συστήματος, αλλά το αντικείμενο επεκτείνεται και σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα με κυριότερα το πεπτικό και το αναπνευστικό σύστημα.
Discipline: Χειρουργική και Παθολογία Ιπποειδών
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 61639/12-4-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα των Ζώων», περιλαμβάνει τη μελέτη των πρωτόζωων και μετάζωων (έλμινθες-αρθρόποδα) παρασίτων των ζώων και των παρασιτικών νοσημάτων των ζώων και τη Δημόσια Υγεία.
Discipline: Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα των Ζώων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 67181/11-5-2022 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» περιλαμβάνει τις Γενικές Αρχές, το Ενοχικό Δίκαιο, το Εμπράγματο Δίκαιο, το Οικογενειακό Δίκαιο και το Κληρονομικό Δίκαιο.
Discipline: Αστικό Δίκαιο
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΝΟΜΙΚΗ
Department: ΝΟΜΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-27
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητή
Description: Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης - Ηλεκτρονιακές Ιδιότητες
Discipline: Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης - Ηλεκτρονιακές Ιδιότητες
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΦΥΣΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-23
Submission End Date: 2022-09-23
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ασθένειες Υδρόβιων Οργανισμών και Εκτροφή»
Discipline: Ασθένειες Υδρόβιων Οργανισμών και Εκτροφή
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
School: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Department: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-17
Submission End Date: 2022-08-17
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Description: Προϊστορικό Αιγαίο: Θεωρητική Αρχαιολογία
Discipline: Προϊστορικό Αιγαίο: Θεωρητική Αρχαιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-25
Submission End Date: 2022-08-25
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Description: Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η υπό προκήρυξη θέση στο αντικείμενο «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα και κλινική άσκηση στους προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα σημεία και συμπτώματα, τη διάγνωση, την αιτιοπαθογένεια και την θεραπεία (συντηρητική και χειρουργική) όλου του φάσματος των παθήσεων του νευρικού συστήματος. Για το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά κλινικών περιστατικών για την καλύτερη εμπέδωση και εξοικείωση των φοιτητών με παθολογικές οντότητες του νευρικού συστήματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης, διδάσκονται δεξιότητες εξέτασης και θεραπευτικής προσέγγισης, στρατηγικής λήψης της ασφαλέστερης θεραπευτικής απόφασης, καθώς και χειρουργικών επεμβάσεων των ασθενών. Η θέση αυτή απαιτεί εκτεταμένη και πολυετή κλινική εμπειρία στη Νευροχειρουργική, που σημαίνει πολυετές και συνεχές έως σήμερα κλινικό έργο σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή απαιτεί πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοικητική εμπειρία, ευρεία αναγνωρισημότητα στη διεθνή νευροχειρουργική κοινότητα, καθώς και σημαντικό ερευνητικό έργο.
Discipline: Νευροχειρουργική
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-06-16
Submission End Date: 2022-08-16
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Καρδιολογία
Discipline: Καρδιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-07
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Διατροφή: Αθλητική Απόδοση και Υγεία
Discipline: Διατροφή: Αθλητική Απόδοση και Υγεία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Department: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-05
Submission End Date: 2022-09-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Παθολογία-Αιματολογία
Discipline: Παθολογία-Αιματολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-26
Submission End Date: 2022-09-26
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Βιολογική Χημεία - Κυτταρική Σηματοδότηση Νοσημάτων
Discipline: Βιολογική Χημεία - Κυτταρική Σηματοδότηση Νοσημάτων
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-05
Submission End Date: 2022-09-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Επίκουρος Καθηγητής
Description: Αριθμ. Προκήρυξης: 61651/12-4-2022 (κενή θέση. Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει: - Τη διερεύνηση της ποιότητας των σύνθετων ζωοτροφών και των πρώτων υλών καθώς και τον προσδιορισμό της περιεκτικότητάς τους σε θρεπτικά συστατικά ή και αντιδιατροφικούς παράγοντες με τη διενέργεια χημικής ανάλυσης με σκοπό να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους στη διατροφή των ζώων, - την εφαρμοσμένη διατροφή των ζώων, η οποία έχει ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των παραγωγικών ζώων καθώς και των ζώων συντροφιάς, ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο ή και το επίπεδο παραγωγής, το σωματικό μέγεθος, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας, το επίπεδο δραστηριότητας στο οποίο βρίσκονται, σε σχέση με τις προσφερόμενες με την τροφή θρεπτικές ουσίες και ενέργεια, - τον καταρτισμό ισορροπημένων και ορθολογικών σιτηρεσίων και την επίδραση των σιτηρεσίων στις αποδόσεις των παραγωγικών ζώων καθώς και στην ποιότητα των παραγόμενων ζωικών προϊόντων.
Discipline: Διατροφή των Ζώων
Institution: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-08
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Description: Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Discipline: Κοινωνική Ανθρωπολογία
Institution: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
School: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Department: ΙΣΤΟΡΙΑΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-30
Submission End Date: 2022-08-29
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Description: Η επιχειρηματικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα και έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης της οικονομικής επιστήμης από τις αρχές του 20ου αιώνα, μέσω της Θεωρίας της Επιχείρησης, της Μικροοικονομικής, της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Βιομηχανικής Οργάνωσης (Industrial Organization), της Οικονομικής της Ανάπτυξης και άλλων πεδίων της οικονομικής θεωρίας. Ως εκ τούτου, η έμφαση στην επιχειρηματικότητα, ως σύνολο δραστηριοτήτων και πρακτικών που ασκούνται τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο, μέσω των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων αντίστοιχα κρίνεται απαραίτητη. Το Τμήμα ΔΕΟ, με αντικείμενο τη διοίκηση οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, έχει συμπεριλάβει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, όπως: α) Επιχειρηματικότητα, β) Οικονομική των Επιχειρήσεων Ι, γ) Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ, δ) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός, ε) Εναλλακτική Παροχή Υπηρεσιών (σχετικά με το «επιχειρηματικό κράτος» και τις συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και, στ) Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας
Discipline: Οικονομική θεωρία με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα
Institution: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
School: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Department: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-08-05
Submission End Date: 2022-10-05
Status: Ανοιχτή
Position ID:
Title: επίκουρος καθηγητής
Description: Καρδιολογία
Discipline: Καρδιολογία
Institution: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
School: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Department: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
FEK (Government Gazette): Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Submission Opening Date: 2022-07-07
Submission End Date: 2022-09-07
Status: Ανοιχτή

Pages